Счетоводни и данъчни консултации

Консултански услуги в сферите на данъчното облагане, счетоводството, вземанията и задълженията, ликвидността, паричните потоци и др. на абонаментно или почасово заплащане. 

Ще Ви дадем идеи в тези насоки и ще Ви подготвим цялостна концепция за оптимизация на дейността на Вашата компания. Всичките консултански услуги могат да се извършват и с помощта на одитор

Консултански услуги в сферите на данъчното облагане, счетоводството, вземания и задължения, ликвидност, парични потоци и т.н. Проверки на цялостната дейност на компании от всички браншове.

Консултираме няколко компании за справяне със счетоводните и данъчни проблеми. Оптимизираме данъчните им задължения и им показваме как оптимално да оформят документите си и цялостната си дейност. Особенно в период на криза и ограничено финансиране, оптимизацията на цялостната дейност, както и на личния състав са много важни. Ще Ви дадем идеи в тези насоки и ще Ви подготвим цялостна концепция за оптимизация на цялостната дейност на Вашата компания.

В зависимост от това дали ще Ви помагаме абонаментно или ще направим цялостна оценка на компанията Ви, ползите за Вас ще бъдат различни. При абонаментно консултанско обслужване ще получавате съвети непрекъснато, докато при цялостна проверка (но еднократна), ще получите доклад за определен период назад и към определен момент. Този доклад ще Ви помогне към момента, но какво ще стане утре? Утре нас няма да ни има, ако не сключим абонамент за консултации. Дори да ни извикате след година, оценката и ползите за Вас ще бъдят тази година, но Вие може да сте пропуснали ползи през този период. Разликата в заплащането няма да се различава драстично.

Тези услуги с проверка на моментното състояние различни компании предлагаме и на банките, за да се ориентират, какво е финансовото състояние на тяхните длъжници. След този анализ, кредитните институции могат да сменят подхода към задлъжнелите лица. Тази услуга можем да предложим и за физически лица, чрез използване на наши партньори. За тази услуга погледнете и проучване на конкуренти компании. Всичките консултански услуги могат да се извършват и с помощта на одитор, което повишава цената на услугата, но дава по-голяма сигурност на извършените консултации.