Пенсионно осигуряване

Сключили сме споразумение с един от най-сигурните и добри пенсионни фондове, осигуряващи добра доходност и стабилност. Чрез това можете да бъдете преместен от фонда, където сте били до сега – така задължителната пенсия ще донесе сигурни и стабилни спестявания на Вас и на работниците и служителите Ви за времената, когато ще разчитате на тези средства. Така Ви осигуряваме спокойствие за старините.В този фонд можете да направите и допълнително пенсионно осигуряване за Вас и работниците и служителите Ви. Всеки, който се интересува, ще получи пълна информация за фонда и сравнителни таблици за фонда спрямо останалите и ще добие представа за разликите между него и останалите пенсионно-осигурителни фондове.