Допълнително здравно осигуряване

По същия начин, както с пенсионно-осигурителен фонд, можем да Ви предложим и здравен фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез който да осигурите на Вас, Вашите близки, както и работници и служители по-качествено здравеопазване. Това ще Ви помогне да ползвате допълнителни здравни услуги и такива, които трябва да ползвате, но без да заплащате. Това ще Ви осигури по-добри здравни грижи и повече възможности за по-добра работа и живот. Здравето е всичко необходимо за качествен живот. Вземете здравето в своите ръце за добър живот.