Успешният маркетинг

Бизнес портала Ви дава възможности да създадете свой профил и да пускате своите оферти. Профила и офертите са свързан ....


Виж цялата новина

Счетоводни и данъчни консултации

Консултански услуги в сферите на данъчното облагане, счетоводството, вземанията и задълженията, ликвидността, парични ....


Виж цялата новина

Счетоводно отчитане

ДДС, Интрастат, заплати, амортизации, годишно счетоводно отчитане, заверка от одитор, одити по желание на собственика ....


Виж цялата новина

Одитиране на счетоводни отчети

За голяма част от компаниите одитът на годишните счетоводни отчети е задължителен. Одиторът (експерт-счетоводителят) ....


Виж цялата новина

Регистрация на фирми

Тези две услуги може да Ви се наложи да ползвате винаги. За Вас сме избрали най-компетентните адвокатски кантори с до ....


Виж цялата новина

Трудова медицина

Всяка компания трябва да осигури на своите работници и служители здравословни и безопасни условия на труд. Това е в и ....


Виж цялата новина

Допълнително здравно осигуряване

По същия начин, както с пенсионно-осигурителен фонд, можем да Ви предложим и здравен фонд за допълнително здравно оси ....


Виж цялата новина

Пенсионно осигуряване

Сключили сме споразумение с един от най-сигурните и добри пенсионни фондове, осигуряващи добра доходност и стабилност ....


Виж цялата новина

Правни услуги и консултации

Правната материя е необятна. Ние сме осигурили за Вас адвокатски услуги във всички области на правото. По този начин ....


Виж цялата новина

недвижими имоти

Всички компании и граждани в определен момент купуват, продават, наемат, отдават под наем или за управление недвижими ....


Виж цялата новина