ОДИТ

За голяма част от компаниите одитът на годишните счетоводни отчети е задължителен. Одиторът (експерт-счетоводителят) проверява цялостната дейност на предприятието през годината.

Изборът на одитор се извършва в началото на годината. Това е задължение на предприятията, чиито отчети трябва да бъдат заверени. Изборът изисква проучване за компетентност и цена на услугата. Ние ще Ви осигурим високо качество на добра цена

Нашите партьори одитори са едни от най-добрите в страната. Те извършват своята работа отговорно и компетентно. Стремят се да Ви помогнат и в същото време да отстранят слабостите и нарушенията в дейността на счетоводният Ви отдел. Проверките им са съобразени с българските и международните счетоводни стандарти. Извършват услугата на приемливи цени. За нашите клиенти дават специални отстъпки.

Както вече сте разбрали от раздел консултации, одитите могат да бъдат поръчани по желание на клиента. Съществуват и задължителни одити.