ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ОТЧЕТ НА ЗАПЛАТИ

Сключили сме споразумение с един от най-сигурните и добри пенсионни фондове, осигуряващи добра доходност и стабилност. Чрез това можете да бъдете преместен от фонда, където сте били до сега – така задължителната пенсия ще донесе сигурни и стабилни спестявания на Вас и на работниците и служителите Ви за времената, когато ще разчитате на тези средства. Така Ви осигуряваме спокойствие за старините.В този фонд можете да направите и допълнително пенсионно осигуряване за Вас и работниците и служителите Ви. Всеки, който се интересува, ще получи пълна информация за фонда и сравнителни таблици за фонда спрямо останалите и ще добие представа за разликите между него и останалите пенсионно-осигурителни фондове.

По същия начин, както с пенсионно-осигурителен фонд, можем да Ви предложим и здравен фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез който да осигурите на Вас, Вашите близки, както и работници и служители по-качествено здравеопазване. Това ще Ви помогне да ползвате допълнителни здравни услуги и такива, които трябва да ползвате, но без да заплащате. Това ще Ви осигури по-добри здравни грижи и повече възможности за по-добра работа и живот. Здравето е всичко необходимо за качествен живот. Вземете здравето в своите ръце за добър живот.

Всяка компания трябва да осигури на своите работници и служители здравословни и безопасни условия на труд. Това е в интерес на всеки собственик на компания. Ние можем да Ви предложим компания за трудова медицина, която ще Ви помогне да преодолеете всички трудности и пречки и да осигурите здравето на работещите при Вас хора. Тяхното здраве и безопасност ще Ви осигурят по-висока производителност на труда и печалби. Не са за подценяване и минималните разходи, които ще платите за тази услуга. Бъдете практични и си осигурете висока производителност на труда.