СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Предлагаме целия спектър от счетоводни и консултантски услуги при новите икономически условия на конкурентни цени с висок професионализъм.

Имате фирма, но нямате счетоводен отдел? Нуждаете се от експертно мнение или сте се сблъскал със ситуация, в която не можете да намерите решение? Изберете нас!

Тук ще разберете, с какво можем да сме Ви полезни.

Нашият екип ще се радва да Ви помогне. За Вас ще изготвим оптимални и персонални решения. Работим и сме работили с компании от всички области на икономиката, както и неправителствени организации. Нашите специалисти познават спецификата на всички дейности.

Какво е естеството на помощта, която ще получите при заплащането на нашите услуги в областта на счетоводната дейност:

1. Ще получите съвети за вашия бизнес

2. Ще Ви изработим индивидуален сметкоплан

3. Ще Ви осчетоводим представените от Вас документи и ще Ви посъветваме как да оформяте документите, които са Ви необходими

4. Ще Ви оформим документите свързани с трудови и граждански договори и съответните възнаграждания, както и платежните документи за вноски на здравни и социални осигуровки

5. Ще Ви подготвиме платежните документи за авансови вноски по данък печалба

6. Ще Ви изработим амортизационени планове и ще начисляваме съответните амортизации

7. Ще Ви подготвим необходимите документи по ДДС и интрастат

8. Ще Ви изготвим годишния счетоводен отчет, годишна данъчна декларация, статистическите форми и отчета за пред Агенцията по вписвания

9. Ще получавате непрекъснати консултации, свързани с Вашата дейност

10. Всички Ваши документи, за които има възможност ще бъдат подавани по електронен път

По този начин, Вашата цел ще бъде да извършвате своята дейност, без да мислите непрекъснато за Вашето счетоводство!